Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Jednodenní kurz EFT a Sebevědomí 26.11.2011

06.10.2011 14:07

aneb   "Jak získat a udržet svou osobní sílu"

 

Jestliže nemáte nikoho, kdo by vám potvrdil, že jste hodni lásky a že jste hodnotní, dokážete věřit, že si lásku skutečně zasloužíte a že jste cenní?

Pokud chcete prožít odpověď samozřejmě ano a upřímně to také tak cítit, přijďte zkusit změnu na "vlastní kůži". Během jednoho dne se naučíte stručné základy EFT a další techniky, které pomohou změnit vaše sebehodnocení. Pochopíte jak vzniká "nízké sebevědomí", co to vlastně je a jak s ním pracovat pro okamžitou změnu. Nenabízím zázračnou změnu "mávnutím proutku", naučíte se ale velmi rychle eliminovat špatné pocity ze sebe, pocity viny a zlepší se vaše sebepřijetí. Jako vedlejší bonus ke změně vašeho sebevědomí se vám začnou zlepšovat i vztahy - budete více milovatelní, větší úspěchy v práci - přestanete se podceňovat a budete schopni přijmout pochvalu, uznání, odměnu i lásku.

Na kurzu se naučíte základy dvou metod na uvolnění stresu a nežádoucích myšlenek a emocí vůči sobě. Klasické EFT i rychlejší Faster EFT vám pomůže vymanit se ze zaběhnutého kruhu podceňování se, pocitů opuštěnosti, odmítnutí, že vás nikdo nemá rád, nedosahování cílů, netroufání si na akci...apod. Společně budeme prakticky měnit vaše nastavení z malé sebehodnoty na zdravé sebevědomí, (bez obávaného sobectví či namyšlenosti) a dostanete manuál i pro další práci na sobě.

Malé sebevědomí je jen vaše dovednost "cítit se špatně" v určitých momentech. Na kurzu se naučíte jak směrovat svoje přesvědčení a zaměření ze svých chyb a nedostatků ke skvělým dovednostem a lepší sebehodnotě. Povíme si, jak sami sebe "programujete" na malé sebevědomí, jak s tím přestat a začít budovat své zdravé sebevědomí. Naučíte se pomocí EFT "gumovat" vaše špatné pocity a myšlenky ať už se jedná o vaši současnou situaci nebo minulou, kde jste se naučili nemít sami sebe rádi. Prožijete posun v sebeprožívání k lepšímu a budete i nadále moci čerpat z manuálu a prožitků na semináři, abyste i později mohli na sobě měnit, co měnit chcete.

Pomohu vám abyste měli rádi i své tělo a jméno takové jaké je. Už nebudete muset .........(dosaďte sami) abyste byli milovatelní, hodnotní, respektovaní, oblíbení, úspěšní. Dokážete si sebe představit jako člověka sebevědomého, k sobě laskavého? Stačí málo, ukáži vám jak na to.

 

Jak víte, že máte nízké sebevědomí?

Cítíte se špatně, nevěříte si, máte strach se pustit do něčeho nového, nebo se máte málo rádi?

Vyzkoušeli jste různé rady a návody a přesto se pořád cítíte mizerně…nebo se vám v životě nedaří tak, jak byste si přáli….nebo byste si chtěli zlepšit celkovou kvalitu vašeho života?

 

Umíte si sebe představit jako člověka s vnitřní silou, charismatického, milovaného a úspěšného? Charismatičtí lidé jsou v naprosté pohodě spokojení s tím jací jsou, nehledají zoufale souhlas druhých a nesnaží se druhé vmanipulovat do toho, aby se jim zalíbili. Je ironií, že právě tato vnitřní harmonie a nezávislost nás k nim přitahuje. Že by to byla jen náhoda a takto se rodí pouze někteří šťastní jedinci a ostatní mají smůlu? OMYL!

 

Na kurzu EFT a Sebevědomí se dozvíte, jak vzniká nízké sebevědomí, jeho projevy a důsledky v běžném životě a naučíte se postupy jak se stát charismaticky sebevědomí:

- sebevědomí jako úhel pohledu

Naše mysl se naučila zaměřovat určitým směrem a snaží se svůj pohled potvrzovat, tzn.že nadále bude vyhledávat to co už vidět umí – např.vidím se jako neschopný a budu přehlížet své úspěchy, takže výsledný pocit ze sebe zůstane stejný „jsem k ničemu“

Na kurzu se naučíte JAK zaměřovat svou mysl a pohled na své úspěchy, abyste se začali cítit jako úspěšný a hodnotný člověk.

 

- sebevědomí jako naučená reakce

Jestliže nám někdo ublížil a my jsme se naučili cítit se provinile (často v dětství když se rodič nechová mile, dítě si myslí že je to jeho vinou a ne rodiče), nebo ustrašeně, nebo jsme usoudili že je něco na nás špatně, když nás druhý nemá rád, pak v podobných situacích i v dospělosti budeme reagovat stejně již naučeným způsobem. Např.žárlivost bez zjevných příčin – partner nezavolá jak slíbil a v nás se spouští reakce nepříjemných pocitů:strach že nás nemá rád, strach že je s někým jiným, strach z opuštěnosti…

Na kurzu se naučíte základy EFT, kterými tyto automatické reakce budete umět vypnout, aby vám už dále neztrpčovaly život a zbytečně nekazily partnerské vztahy.

 

- sebevědomí jako vztah sama k sobě

Možná jste už slyšeli radu, že se máte mít rádi, že si máte více věřit, že si máte odpustit…a opravdu jste se o to i snažili…rozumově to víte, ale pocit zůstává stále stejně nepříjemný.

EFT techniky vám pomohou změnit prožívání sebe sama, získáte vnitřní mír sama se sebou. Nemusíte se učit mít se rádi, protože je to vaše přirozená vlastnost a vy jste o ní nevěděli - budeme odstraňovat ty zábrany a překážky, které vám v tom dosud bránily.

 

- sebevědomí jako Matematika srdce

Žijete-li podmíněnost v lásce např. Abych si zasloužil lásku, musím být dokonalý, vyhovět druhému….apod. jste vězni svého přesvědčení a neustále se honíte za splněním své vlastní podmínky k lásce a nejste schopni lásku přijmout, když přichází sama od sebe.

Na kurzu si vysvětlíme příčiny a nesmyslnost těchto podmínek a naučíme se je vyhledat a neutralizovat tak, abychom již byli milovatelní a přijatelní i bez podmínek.

 

Co získáte absolvováním kurzu EFT a Sebevědomí?

Prožijete možnost změny v sebeprožívání, naučíte se základům EFT technik a Faster EFT. Dostanete manuál s technikami EFT, FASTER EFT, NLP a postupy pro změnu k vašemu zdravému charisma i sebevědomí. Budete si více věřit, mít sami sebe rádi, dokážete říci "NE" bez pocitů viny, budete úspěšnější ve všem a budete se lépe cítit.

Zdravé sebevědomí je vnitřní pocit a jistota, že jsem v pořádku takový jaký jsem. Jsem se sebou spokojený/á a jsem milovatelný/á právě takový/á jaký/á jsem. Je to vnitřní klid a harmonie.

Jenom šťastní a sebevědomí lidé dělají šťastná rozhodnutí o svém dalším osudu. Přidejte se k nim i vy!

 

Lektoři: Alice Bláhová a Jan Tesárek

Cena kurzu: Kč 1500,-

Pro absolventy kurzu Základů EFT a Faster EFT lektorovaných Alicí Bláhovou, sleva Kč 300,-, tzn. zaplatí jen Kč 1200,-

 

Přihlášky a případné dotazy: alice.blaho@atlas.cz

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode