Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Kalendář akcí

19.06.2012 14:23

FASTER EFT - KURZ 23.-24.11.

 Změňte to, co nechcete !

Skutečná změna přichází zevnitř. Dostanete nástroje, které vám pomohou žít šťastný a úspěšný život, naučíte se nové způsoby, jak převzít kontrolu nad vaším životem.
FASTER EFT - Faster emotional focused transformation
V překladu znamená RYCHLEJŠÍ EMOČNĚ ZAMĚŘENÁ TRANSFORMACE .

Je to metodologie vyvinutá Robertem G.Smithem po dlouhých letech studia a praxe, z poznatků klasického EFT, NLP, Hypnózy a dalších efektivních metod.

Naše mysl, prožívání událostí, pocity a fyzické tělo jsou JEDNÍM celistvým systémem.

FASTER EFT se zaměřuje na spojení mysl/tělo, uvolňuje nežádoucí emoce, mění způsob jakým vnímáme minulost a tím nám dává kontrolu nad našimi myšlenkami, emocemi i fyzickými symptomy.

FASTER EFT vytváří zcela nový filozofický systém a vysvětluje JAK a PROČ máme problémy.

FASTER EFT věří, že porucha není v nás ani v našich tělech. My naše životy tvoříme přesnou vnitřní prací. Cokoli v současnosti vytváříme (= vše co se nám děje), je úspěšným výsledkem založeným na informacích uložených v našem podvědomí, na našich vnitřních programech, vzorcích, zkušenostech a přesvědčeních. A tak je to i v případě něčeho co nechceme. I to je vždy úspěšně produkováno a opakováno naší myslí a tělem.

FASTER EFT je mistrovský proces, který nám umožňuje poznat JAK VYTVÁŘÍME problém, transformovat jeho nastavení uvolněním emocí, vjemů, pocitů, obrazů a vzpomínek v našem podvědomí a umožňuje nám nabýt moudrost, životní poznání a vnitřní klid a mír. Za použití jednoduchého efektivního na cíl orientovaného transformačního procesu nám dává vnitřní svobodu, rozvíjí naše hlubší vědomí, posunuje nás k lásce a k poznání vnitřních procesů tvoření.

FASTER EFT je jako akupresura s přidanými metodami, která umožňuje vědomé i podvědomé mysli spolu komunikovat a tělu tak pomáhá uvolnit stres a fyzické potíže.

Používá jednoduché protokoly, které vytváří hlubší změny v kratším čase než jiné „ťukací“ metody a je jednodušší pro sebeléčení i pro použití kdekoliv a kdykoliv.

 Přihlašte se zde                                                                                         

Cílem dvoudenního kurzu FASTER EFT je :

* Umožnit vám být v souladu s vlastními pocity a vhodně transformovat jejich vliv.

 * Dát vám dovednosti, jak efektivně a s větším porozuměním zvládat problémy.

 * Vysvětlit, jak fungují emoce a stres.

 * Naučit vás jak se změnit převzetím kontroly nad vaším emocionálním i fyzickým osudem.

 * Pomoci vám dosáhnout hlubokých změn a rozvinout si radikálně nové lepší pohledy na život.

 * Dát vám techniky pro změnu všech oblastí vašeho života, názorů, obav a přístupů, které dosud       omezovaly vaši schopnost být skutečně    šťastní.

 * Ukázat vám, jak převzít kontrolu a být nezávislí a myslet sami za sebe, místo abyste byli neustále       omezováni a kontrolováni vašim okolím.

 * Pomoci vám porozumět  hlavním kořenům duševních/fyzických potíží a být schopní vytvářet změny      sami v sobě.

 * Představit vám léčivé přístupy a jednoduché techniky z nejefektivnějších terapií Neuro-lingvistického      programování, důkladného porozumění hypnotických stavů mysli, EFT.

 * Ilustrovat způsoby, jak najít a udržet svou osobní vnitřní sílu.

*  Budete schopni rozpoznat jaké vzorce chování a myšlení vám brání žít život naplno.

 

Kurz probíhá formou workshopu, každý účastník bude pracovat na svém tématu. Po jeho skončení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Bonusy  pouze k tomuto kurzu!     

 

 

1. přidán blok pro práci na zvýšení sebevědomí, sebehodnoty,víry v sebe a vztahu se sebou

2. dvouměsíční konzultace po skončení kurzu v případě dotazů k

FASTER EFT formou mailové korespondence zdarma

Cena včetně bonusů a obsáhlého manuálu Kč 3000,-

  Pro opakování kurzu Faster EFT platí snížená cena o 50%, do přihlášky napište datum absolvování.

Přesné místo konání vám zašlu po přihlášení. Kdo by potřeboval pomoci s ubytováním, neváhejte se na mne obrátit, ráda vám zašlu odkazy.

Přihlášky na: alice.blaho@email.cz     tel. 775105161, NEBO ZDE

Konkrétní informace o čase a místu konání zašlu v odpovědi na vaši přihlášku. Pokud nedostanete odpověď do 2 dnů, prosím napište znovu, pravděpodobně došlo k selhání mailové pošty. Děkuji.

 

PROGRAM  DVOUDENNÍHO   KURZU  FASTER EFT 

Doba trvání oba dva dny 10-17 hod. s přestávkou na oběd (není v ceně).

Co se v kurzu naučíte?

* Systém víry Faster EFT a základy, na kterých je postaven

* Historii a pozadí klasického EFT a FASTER EFT, Proč funguje vyťukání?

* Proč máme problémy, příčiny a struktury problémů

* NLP vnitřní reprezentace, modality, struktura našeho myšlení jako programy

* Spojení těla a mysli, kdo je tvůrce, vnitřní proces tvoření

* Co se musí stát, aby nastala nějaká změna. Jak poznám, že změna nastala správně.

* Techniky pro rychlou transformaci problémů, diskrétní vyťukávání, Technika pro změnu balíku emocí najednou, Technika výrazů obličeje,    Vyťukávání částí a kousků.

* Praktické ukázky a práce na svých problémech, metody pro zvýšení sebevědomí

Co si odnesu domů z kurzu?

Na kurzu Faster EFT je vítán úplně každý, kdo chce rozšířit své vědomosti intenzivními a účinnými dovednostmi metody Faster EFT. Techniky jsou účinné ať už máte jakékoliv přesvědčení či vyznání, budou fungovat každému.

Obdržíte příručku obsahující celou základní strukturu metody Faster EFT, její systém víry a techniky, které jste se v kurzu naučili. Také obsahuje doprovodné články a koncepty, které vám pomohou pochopit základy Faster EFT a povedou vás při práci na sobě.

Co uděláte s vaším tréninkem záleží čistě na vás. Neexistují žádná omezení!  Můžete ho přidat k vaší dosavadní terapeutické praxi, můžete jej používat jako mocný nástroj změny ve svém životě nebo můžete pomáhat i druhým lidem.

 

Přihlašte se zde

 

A co dál?

Po dokončení tréninkového kurzu máte možnost si kurz v budoucnosti znovu zopakovat s 50% slevou v ceně. Praktikové, kteří se chtějí systém dobře naučit a stát se co nejlepšími Faster EFT praktiky, často zjistí, že si potřebují semináře zopakovat.  I když lidé pochopí jednoduché i hluboké koncepty na rovině intelektu, ve skutečnou zažitou moudrost a zcela přirozenou dovednost se promění pouze s procvičováním a praxí.

Pro zvládnutí techniky na  úrovni  terapeutického výcviku pro práci odborného FASTER EFT  terapeuta doporučuji absolvovat training I.-III. Roberta Smithe formou CD prezentace a zkoušek v Aj. nebo osobně na jeho výcviku.   www.fastereft.com

Je doporučováno, aby si všichni Faster EFT praktikové našli partnera na vyťukávání a pokračovali v práci sami na sobě. Všichni jsme lidské bytosti s problémy.

Další možností jsou společné EFT workshopy s lektorkou Alicí Bláhovou, kde se řeší následně problémy, když něco nefunguje nebo jako motivační tréninky k osobnímu rozvoji a změně vnitřních zdrojů k úspěchu, zdraví, štěstí a sebevědomí.

Přihlaste se na kurz:  přihlášení 

Další popis a informace o metodách jež skutečně mění a pomáhají, včetně videa o EFT a Faster EFT najdete ve stejnojmenných záložkách, termíny workshopů viz. Kalendář akcí.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode