Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Otázky a odpovědi

Jak se negativní emoce projevují v našem těle?

Metoda EFT je založena na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou narušení toku energie v lidském energetickém systému. Pokud nemůže energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které mají za následek mentální a fyzické potíže, které ovlivňují naši emocionální pohodu a stav zdraví. Při práci na daném problému a po odstranění negativního bloku emocí a přesvědčení, se obnovuje přirozený  harmonický energetický tok v našem těle, tělo i psychika se navrací ke zdraví.

Co se stane, když zmizí všechny mé vzpomínky?

Metodou EFT, případně Matrix Re-imprinting, se eliminují pouze negativní emoce propojené s problémem. Naše vzpomínky a identita zůstávají stejné. To, co nám škodí a co se  při použití metody rozpouští, je pouze negativní reakce a emocionální bolest prvotně propojená s problémem. To znamená, že vám zůstane vzpomínka např. na bolestnou událost, avšak již bez bolesti, jen jako prožitá zkušenost. Mnohdy dochází také k pochopení, proč se nám ta událost stala, v čem jsme se podíleli na jejím vzniku a jaký vliv má na náš současný život. Je velký trozdíl, žijete-li s pocitem křivdy a ublížení, nebo s pocitem míru, vnitřního klidu a pochopením situace. EFT dává obrovskou možnost nejen k uzdravení těla a mysli, ale též nový pozitivní náhled a náboj do dalšího života.

Na jakém principu EFT funguje?

 EFT je meridiánová energetická terapie. Můžeme o ní uvažovat jako o "akupunktuře bez jehel". Namísto použití jehel se energetické body stimulují konečky prstů. Představme si tok energie v lidském systému jako proud řeky. Pokud se proud řeky zanese větvemi a napadaným listím, omezuje to její přirozený tok a směr. I když je základní aplikace EFT (poklep) ve své podstatě jednoduchá, pro dosahnutí 100% úspěchu je nutné maximální uchopení příčiny problému - správná a přesná formulace prohlášení, sledování změn , které poklep doprovázejí, případně upřesnění formulace. Samozřejmě si EFT může vyzkoušet každý z nás sám na sobě, ale v podstatě vždy platí pravidlo tvůrce metody Garyho Craiga - nechoď kam nepatříš. Tzn. otevření velmi silného emotivního zážitku vyvolaného poklepem, může nepříjemně překvapit i lidi přesvědčené o své psychické a emotivní vyváženosti. (Velmi často slýchám od klienta "to už mám vyřešené" - ve skutečnosti to je ale pouze potlačení průvodních emocí a když na to téma poťukáme, vynoří se co bylo potlačeno. Kdyby to bylo skutečně vyřešeno, nemůžou se vynořit žádné negativní emoce a  hlavně, nebyl by žádný problém!)  Kvalifikovaný EFT praktik disponuje dalšími znalostmi, které přidává k procesu poklepávání na energetické body a zajišťuje tím  maximální "emocionální bezbolestnost" nebo "zvládnutí vytvořené situace".

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode