Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Co nám říká energetické pole

Krásný článek o tom, jak se naše negativní emoce zhmotňují a působí utrpení a nemoc.

Člověk s intuitivními schopnostmi je schopen číst dramatické zážitky z dětství, ale může zaznamenat také pověry, osobní zvyky, vzorce chování, morální přesvědčení a zálibu v určitém druhu hudby nebo literatury. Jindy mohou být energetické vjemy symbolické povahy.  S upřímnou snahou zládne "vidět" symboly ve svém energetickém poli každý.

Od pacienta, který měl potíže s dýcháním, jsem neustále přijímala symbolický obraz, v němž stál před popravčí četou, která ho střelila do srdce. Něco takového se mu pochopitelně nestalo, ale lékařské testy nedokázaly odhalit žádnou známou fyzickou příčinu jeho potíží. Když jsem mu popsala své dojmy, svěřil se mi, že ho manželka několikrát podvedla s jinými muži, a on měl z jejího jednání pocit, jako by byl střelen do srdce. Tím, že přiznal své emoce, které se do té doby zjevně snažil ignorovat, byl schopen označit jak problém v manželství, tak své zdravotní potíže.

Naše emocionální energie se mění v biologickou hmotu v poměrně složitém procesu. Podobně jako rozhlasové stanice fungují podle určitých vlnových délek energie, všechny orgány a ústrojí v našem těle jsou nastaveny tak, aby přijímaly a zpracovávaly určité emocionální a psychické energie. To znamená, že každá oblast v těle vysílá energii na určité frekvenci, a když jsme zdraví, jsme "vyladění". Pokud nějaká oblast v těle nevysílá na své obvyklé frekvenci, svědčí to o nějakém problému. Změna frekvence znamená změnu v povaze a závažnosti nemoci a odhaluje vzorec napětí, který přispěl ke vzniku této nemoci.

Takový způsob interpretace energie těla bývá někdy označován jako "vibrační medicína". Připomíná nejstarší lékařské postupy a přesvědčení, jako je například čínská medicína, domorodé šamanské praktiky a prakticky každá lidová nebo alternativní terapie. Skutečnost je taková, že energetická medicína není nic nového; jsem však přesvědčena o tom, že můj způsob interpretace této medicíny a její možnosti použití k duchovnímu léčení ve spojení se současnou medicínou je ojedinělý. Jsme schopni snížit nebo zcela vyloučit možnost, že určitá situace bude mít fyzické následky, dokážeme-li intuitivně vycítit, že ztrácíme energii právě v důsledku takové situace, a podnikneme-li kroky k tomu, abychom ztrátu energie napravili. 

Tyto impulsy se obvykle týkají té části těla, která začíná být oslabená nebo nemocná. Energetický systém konkrétního člověka zpravidla vysílá pouze takovou informaci, která může vědomou mysl uvědomit o nerovnováze nebo nemoci. Symbolická informace, jako tomu bylo v případě "střely do srdce", může být občas znepokojivá. Taková intenzita je však nezbytná k tomu, aby zpráva těla mohla proniknout navyklými mentálními nebo emocionálními vzorci, které ke vzniku nemoci přispěly. Lékařská intuice spolupracuje se záměrem těla prosazovat vlastní zdraví a život; to znamená, že naše energie vždy usiluje o zdraví bez ohledu na to, co si můžeme způsobit fyzicky. Když například vyslovíme lež, naše energetické pole často zjeví druhému člověku "energetickou skutečnost", že neříkáme pravdu. Energie nelže a ani lhát neumí.

Lidé musí čelit tomu, z čeho mají strach. Muži "střelenému do srdce" připadalo bezpečnější, když se vyhne konfrontaci s manželkou a nesvěří se jí s podezřením, že ho podvádí. Místo toho, aby jednal podle své intuice, obrátil svoji bolest a vztek "dovnitř", do svého těla, což se nakonec projevilo jako bolest na prsou. Tělo i duch ho chtěly upozornit na nezbytnost řešit jednání jeho ženy, ale on -- podobně jako většina lidí -- žil v naději, že problém zmizí, když se jím nebude zabývat. Jeho tělo však ukázalo, že skutečná cena za takový "bezpečný" přístup znamená zdravotní potíže. Příběh tohoto muže dokazuje skutečnou moc intuice a její schopnost proniknout tím nejstrnulejším nastavením mysli, aby nás přivedla k léčení. 

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení.
 
Jsem vděčná za EFT, které si s tímto umí hravě poradit :-)  Zkuste se nyní po přečtení článku také vcítit do vašeho energetického pole, do vašeho těla a pozorujte, co vám říká. Je spokojené a zdravé, nebo ho někde tlačí, bolí a chtělo by uzravit od nepříjemných pocitů? Ráda vám s tím pomohu, stačí kliknout na "Kontakt"     vaše terapeutka   Alice Bláhová 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode