Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Germánská nová medicína - Hit v oblasti současné alternativní medicíny!

Úryvek z článku v časopise Diochi  SFÉRA 4/10

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA - SVĚTLO NA KONCI TUNELU?

 MUDr. Hamer změnil díky objevu přírodních vědeckých zákonů i koncept  vnímaní  průběhu onemocnění. Zjistil, že původní tzv. „studené a horké“ nemoci jsou jednou ze 2 fází smysluplné speciální biologické změny – po staru onemocnění. Ve stresové fázi se po dopadu konfliktního šoku jedinec všemožně (i prostřednictvím nastartované tělesné změny) přizpůsobuje k zvládnutí konfliktní situace. Po vyřešení konfliktu se tělo v horké části onemocnění prostřednictvím zánětu, nasazení mikroorganizmů, trvalé potřeby odpočinku, kterou doprovází malátnost, únava a zvýšená teplota, regeneruje a obnovuje ze stresové fáze.

  Nová medicína navíc inovativně vkládá onemocnění do evoluční  biologie a jeho průběh přesně zdokladovala na bázi systému ontogenetického původu zárodečných listů. Hamerův výzkum potvrdil, že původ orgánových tkání předurčuje jeho senzitivitu na jistý druh emočního konfliktu, na konkrétní biologickou změnu, dokonce jeho vztah k mikroorganizmům. Studiem ontogenetického původu tkání v tělesných ogánech se průběh onemocnění stává přehledným, symptomy a forma onemocnění se mohou  přesně předpokládat, je možné léčení člověka optimálně nastavit. V  kontextu objevů germánské nové medicíny se též tzv. „choroboplodné organizmy“ dostávají do úplně jiného světla. Hamerovy vědecké práce dokázaly jejich pozitivní, symbiotický účinek při regeneraci poškozeného tkaniva, či odbourávání nádoru v těle v hojivé fázi onemocnění. Jeho objevy nepochybně otřásají ve všech bodech názory a  představami dosavadní akademické zdravovědy.

     Nová medicína se stala kvantovým skokem v pochopení smyslu a vývoje onemocnění. Dává jim jasný biologický smysl, poukazuje na jejich poselství a to bez jakéhokoliv mysticizmu, výhradně na striktních zdokladovatelných vědeckých faktech.. Vysvětluje skutečnou příčinu, známá medicínská fakta vkládá do odlišného myšlenkového rámce, čímž se odkrývá dosavadní tajuplnost tělesných změn a bezmocná odkázanost pacientů se mění na stav schopnosti pochopit a řídit vlastní biologické pochody v těle. Přirozené uzdravení se stává možným, protože jeho program je v nás dokazatelně zabudovaný! Je jen na nás, aby jsme to umožnili. Matka příroda nic nenechala na náhodě.  Rouška choroboplodnosti a zhoubnosti ztrácí těmito poznatky na opodstatněnosti, prostože v přírodě má všecko svůj smysl! K dnešnímu dni je germánská nová medicína  podložená už více než 40 000 zdokumentovanými případovými studiemi, v roku 1998 platnost 5 přírodních zákonů potvrdila svým dekretem i na Trnavské univerzitě na Slovensku.

     Jako příklad si můžeme uvést pro beznadějně vystrašené ženy, kterým diagnostikovali zhoubnou rakovinu prsních žláz. František Nagy se v této souvislosti vyjadřuje: Rakovina prsní žlázy je z  pohledu zárodečných listů v mezodermálním tkanivu, které ve stresové fázi po dopadu konfliktního šoku produkuje buněčné bujení. Když se vyřeší emoční spouštěč, ve zmíněné žene  se automaticky spustí regulační mechanizmy a nadbytečná nádorová tkáň se za pomoci houbových baktérií odbourává. Jde o přirodený proces, který je v nás zakódovaný. Jediným předpokladem je včasné vyřešení emočního spouštěče. V tomto případě jde většinou o typ konfliktu v souvislosti se strarostlivostí a obavami ženy v rodinném hnízdě v kontextu vztahu k partnerovi anebo členovi  rodiny. Při obavách tohoto typu tělo ženy „pomáhá“ tvorbou dodatečných buněk, aby měla dostatek výživy (v prsu) a mohla se náležitě o svoje okolí postarat. Frantiśek Nagy dopĺňuje, že podobné evoluční principy fungují při všech onemocněních, jen jsme je dosud nechápali. Nemoc již není chybou přírody, ale její přirozenou rozumnou reakcí, které se včasným pochopením vyvarujeme bez  potřeby podstupovat riziko ohrožení vlastního života. Jde o světlo na konci tunelu!

Autorem článku, lektor GNM,  Mgr. František Nagy, MBA 

Překlad a otisknutí v časopise  Alice Bláhová, EFT terapeutka a GNM konzultantka

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode