Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

KOUZELNÉ ZNOVUZROZENÍ

Matrix Re-Bitrh jako Kouzelné Znovuzrození

Pokud máte pocit, že nikam nepatříte, máte problémy ve vztazích a prožíváte pocity oddělení, opuštění, pocity nepatřičnosti, nelásky a nebo neustálé nedostatečnosti bez konkrétní příčiny a jakoby odjakživa,nebo víte, že váš porod porběhl komplikovaně, pak jste pravděpodobně "přednastaveni" svým vnímáním negativní skutečnosti z období prenatálu a z porodu. Koncepce, prenatální období, naše zrození a prvních 6 let jsou v našich životech kritická období pro vytvoření si názoru na svět, našich hodnot, přesvědčení a nastavení životních vzorců, které vznikají právě během této doby. 

Odbornice na porody  Sharon King z Anglie nás na kurzu seznámila s vědeckou studií - významu narození dítěte ve vztahu s propojením na matku, otce, sourozence; s technikou Matrix Re-birth (znovuzrození), tématy přijetí, ztráty dítěte, neplodnosti, traumatických událostí v období těhotenství, traumatické vzpomínky na porod ..atd.

Mnozí z nás si neuvědomují, jak obrovský vliv má náš porod pro rozvoj našich životních přesvědčení a vnímání světa. V prenatálním období sdílíme naše zkušenosti a emoce s matkou. Proces těhotenství a porodu spouští  naše základní myšlenkové, emoční a energetické nastavení pro vnímání života a místa na Zemi jako místa, kde se cítíme buď v bezpečí a lásce nebo jako v nepřátelském prostředí. Toto základní nastavení pak funguje jako filtr v našem dalším životě a my si přes tento filtr přitahujeme do života buď příjemné a láskyplné vztahy a události, nebo život plný problémů. V novějších vědeckých výzkumech již odborníci potvrdili, že se rysy porodu promítají do celého průběhu života. Kdo měl například těžký a zdlouhavý porod, těžko začíná nové projekty a má pocit, že se "nemůže hnout z místa, nebo se obtížně prosazuje"  Odklon od přirozeného porodního procesu, matčino odmítání plodu, předchozí potraty apod. v nás mohou po zbytek života zanechat pocit, že nikam nepatříme, pocit odloučení od světa/boha, opuštění, pocity viny a strachu, pocity, že nejsme dost dobří a nebo se cítíme odmítaní a neschopni dosáhnou svého životního cíle.

Překvapivě většina z nás je schopna si podvědomě pamatovat svůj vlastní porod, pocity v momentě oddělení od matky, nebo dokonce ztrátu dvojčete v děloze. Kdo si toto nepamatuje vědomě, při technice Matrix Re-birth se spojí s touto vzpomínkou svého mladšího Já a pozoruje miminko-sebe jako ve filmu-bez prožívání emoční bolesti.

Díky použití EFT a Matrix Reimprinting se můžeme vrátit zpět a uzdravit emoce spojené s těmito traumaty a vytvořit tak zcela novou zkušenost a nastavit nový systém přesvědčení, aniž bychom prožívali  znovu  původní emoční trauma  nebo bolest z něj.  Pomocí speciálně konstruované techniky Matrix Re-birth se můžeme vrátit do momentu porodu a znovu-nově vytvořit přirozené zdravé pouto mezi matkou a dítětem (vnímané jako slastně hojivé). Každý účastník tohoto ozdravného procesu potvrdil, že se jeho život začal měnit k lepšímu, že se cítí mnohem šťastnější. Kouzelné Znovuzrození tak pomůže nastavit a významně zlepšit vaše sebepřijetí, lásku k sobě, sebehodnotu, sílu do nových začátků a pročistí váš filtr nastavení vnímání života pro krásnější zážitky a osudy v životě.

Matrix Re-birth se aplikuje 

1)  na proces narození klienta a tím zároveň na jeho nastavení omezujících/sebedestruktivních  životních postojů, přesvědčení a očekávání pro život

2)  na matku (nebo i otce) a její  porod/potrat dětí (sourozenců) a emoční uvolnění z prožitých traumat, čímž se uvolňují energetické "dědičné"   vibrace blokující  nás ve vývoji a v životě

3) na proces prenatálního vývoje a porod vašich dětí pro uzdravení vašich vzájemných vztahů a pomoc dětem v jejich zdravém šťastném vývoji (zde může terapie například pomoci při dětské hyperaktivitě, zpomaleném vývoji, různých disfunkcích nebo zlepšit  vztah rodič-dítě) 

 

MOTTO: NIKDY NENÍ POZDĚ NA TO, MÍT ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ!

Kontakt

Alice Bláhová

alice.blaho@email.cz

J.Čarka 4, Č.Budějovice, 370 06

775105161

Vyhledávání


 

Už jste si všimli, že jaký jste měli porod, takové se vám dějí příhody v životě?

 

Byl váš porod překotně rychlý a lidé vám říkají, že jste někdy zbrklí?  Nebo naopak jste se rodili dlouho a těžko  a v životě se vám moc nedaří prosadit? Nebo často slyšíte, že byste si měli pospíšit?

Energeticky zakódovaný vzor z vašeho porodu zůstává aktivní a projevuje se stejnými vibracemi/negacemi  i ve vašem všedním životě. Kouzelné znovuzrození tento vzor i vibrace mění a uzdravuje. Stáváte se sebevědomější, šťastnější, zdravější a úspěšnější.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode