Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

E-BOOK "Moc bezmoci"

Nalezněte svou vnitřní sílu a nové možnosti řešení !

E-BOOK JE INFORMAČNÍM A ZÁROVEŇ PRACOVNÍM MANUÁLEM PRO ROZPUŠTĚNÍ POCITŮ BEZMOCI. Pomůže vám pohnout se z místa, skoncovat se stagnací a depresemi z neúspěchu. Iluzorní vězení bezmoci můžete skoncovat během pár minut.

Cítíte se  BEZ VÝCHODISKA, BEZRADNÍ, BEZMOCNÍ, NEVÍTE JAK DÁL, máte pocit NEMŮŽU S TÍM NIC DĚLAT, JSEM V KONCÍCH?   

PRYČ S TĚMITO POCITY A STAVY VAŠÍ MYSLI!

Bezmoc, ať už je v rovině pocitu nebo myšlenek o sobě, patří mezi nejvíce blokující emoce v jakémkoliv smyslu.

Její síla spočívá v tom, že vás drží na místě, proto název MOC vaší BEZMOCI !

Naštěstí EFT je vynikající nástroj, jak rozpustit bezmoc z vašeho života.

UKÁZKA Z OBSAHU:

  • CO JE A ODKUD POCHÁZÍ BEZMOC
  • JAK SE NÁS SNAŽÍ BEZMOC CHRÁNIT
  • DRUHY BEZMOCI
  • VIBRAČNÍ ÚROVEŇ BEZMOCI
  • EFT POSTUPY PRO ROZPUŠTĚNÍ BEZMOCI, BEZRADNOSTI, BEZVÝCHODNOSTI, STAGNACE
  • POSELSTVÍ PRO VÁS

DOPORUČTE TUTO E-KNIHU I SVÝM BLÍZKÝM.

Zaváděcí cena 150 Kč

AUTORKA: ALICE BLÁHOVÁ, EFT CENTRUM CB, COPYWRITE © 2012-09-25

Napište si o ni zde

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode