Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

META-Medicína a Germánská Nová Medicína

 

META-Medicína/Germánská Nová Medicína je nejvyspělejší diagnostický nástroj pro určení příčiny  nemoci na úrovni mysli a těla. Meta Medicína vychází z poznatků Germánské Nové Medicíny a objasňuje na vědeckých důkazech vznik, průběh, smysl i obrat onemocnění ke zdraví. Jsou podkladem pro porozumění a zlepšení Vašeho zdraví, identifikaci hlavních příčin onemocnění a možnost dosažení vysoké kvality života. Na vědecké úrovni Vám přesně a srozumitelně objasní jakýkoliv zdravotní problém, ať už je to bolest různých částí těla, rakovina, cukrovka, srdeční onemocnění, ekzém, zácpa, revma, autoimunní onemocnění, nebo roztroušená skleróza...

Konvenční lékařští experti se shodují, že nikdo přesně neví co způsobuje onemocnění, a pokouší se léčit tyto nemoci na bázi potlačování příznaků nemoci, bez adresování pravé příčiny. Naopak specialisté META-Medicíny/Germánské Nové Medicíny pomáhají svým klientům odkrýt základní příčinu onemocnění a pomocí technik zaměřených na zpracování skutečné příčiny - biologického konfliktu, tak dávají možnost pochopit smysl i vývoj těchto příznaků nemoci, a především úplné a skutečné uzdravení.

 • používá se při diagnostice problému na úrovních Orgánu-Mysli-Mozku (snadné mapování pomocí vyšetření CT, RTG apod.) 
 • snadné nalezení specifických traumatických událostí a konfliktů předcházejících onemocnění
 • předpověditelný vývoj nemoci a určení zvratu ke zdraví
 • dokáže pomoci uzdravit i podle klasické medicíny neuzdravitelné, fatální, či chronické nemoci 

 

Emocionální traumata a jejich příznaky META-Medicína/GNM  mapuje jako biologické konflikty (silné emocionální události) pro určitou část mozku a každý orgán, což nám umožňuje pochopit příčiny a proces onemocnění a uzdravení. Lidé jsou si často vědomi událostí a nebo vzpomínek, které jsou spouštěčem emočního nepohodlí, bohužel si již tyto vzpomínky nespojují se symptomy onemocnění. Navíc naše záporné emoce vůči sobě samým a onemocnění oslabují fyzické schopnosti organismu vypořádat se s onemocněním.

 • Zjistíme-li u pacienta při terapii jeho daný konflikt, pak zde máme psychologickou - duševní rovinu.
 • Uděláme-li CT mozku, pak zde máme rovinu mozku.
 • A na orgánu v lidském těle můžeme proces také zjistit, např. jako změnu funkce a tkáně, ochrnutí, diabetes... atd.
 • Meta-M./GNM  popisuje přesně biologické souvislosti živého organismu, psychiky, mozku a orgánu, s biologickým  programem konfliktu=spouštěče, jež vzniká na základě silného dramatického prožitkového šoku (trauma) a to vždy současně na třech úrovních: 1] v psychice - 2] v mozku - 3] a na orgánu/těle.

 

VYUŽITÍ V TERAPII  

 Podle daných pravidel se zaměřuji na  zjištění skutečné příčiny onemocnění na úrovni mysli i těla. Zde je vhodné si donést i výsledky z vyšetření  od lékaře pro přesné určení poškození tkáně a funkce. Podle souvislostí postižené tkáně s konkrétním zárodečným listem, přesným místem v mozku a umístěním na těle diagnostikuji  příčinu onemocnění. Související spouštěcí traumatické události a okolnosti biologického konfliktu si pak už klient sám vybaví během konzultace při zaměření se na konkrétní téma. Jemnými technikami pracuji na eliminaci emočních bloků.  Jako terapeutické techniky  používám metodu EFT, Matrix Re-imprinting, dotazovací práci s podvědomím, NLP, Autopatii a jako doplněk a podporu v terapii Detoxikaci Mary Staggs.

K úlevě dochází už při samotné terapii, avšak ohledně změny užívání léků je vždy nutné se nejdříve poradit s ošetřujícím lékařem!

 

GNM a 5 biologických přírodních zákonů:

Germánská nová medicína je založena na 5 biologických zákonech, které Vám umožní sledovat a pochopit průběh Vašeho onemocnění a vypočítat moment uzdravení.
 
1. Železný zákon rakoviny - emocionální konflikt je spouštěčem každého onemocnění. DHS (Dirk Hamer Syndrom) je základním prvkem tohoto zákonu. DHS je moment šoku, který působí současně na všech úrovních – na úrovni Duše (psychiky), mozku a orgánu. DHS je něčím, co přijde jako tzv. „blesk z čistého nebe“ = zcela neočekávaně. Je to zážitek jednak neočekávaný, ale i vysoce dramatický a akutní s pocitem izolace (opuštěnosti) a bezmocnosti či neschopnosti danou situaci (dočasně) vyřešit. Takovou konfliktní (šokovou) situací může být například ztráta dítěte, rodičů, partnera, práce či domova, anebo také něco, co tzv. nejsme schopni „strávit či spolknout“.   

2. Zákonitost (pravidlo) dvojfázovosti onemocnění -každé onemocnění se skládá ze dvou fází. Jedinec je vystaven střídání fáze tzv. sympatikotonní (aktivní) a vagotonní (odpočinkové-léčivé) fáze – podobně jako se na Zemi střídá den a noc. Intenzita a trvání konfliktně-aktivní (první) fáze jsou směrodatné pro délku hojivé (druhé) fáze, která bývá do značné míry totožná a tím se stává léčení v duchu dvojfázovosti onemocnění pod taktovkou Germánské nové medicíny přesně vypočitatelné

3. Smysluplný speciální biologický program a ontogenetický systém propojenosti rakoviny a rakovinových ekvivalentů na zárodečné vývojové plátky. Tělo člověka se v těle matky vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, jež se nazývají entoderm, mezoderm a ektoderm. Z nich se posléze vyvíjejí všechny orgány. 17. den vývoje embrya se vytvoří 3 základní stavební materiály – tkaniva – zárodečné plátky (listy). Skutečnost, že daný orgán patří k tomu či onomu plátku předurčuje jeho senzibilitu na určitý druh konfliktu a druh chorobné změny. Orgány vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří během konfliktně-aktivní fáze výrůstky, nádory a zvětšují se. Oproti tomu orgány vznikající z ektodermu a část vznikajících z mezodermu během konfliktně–aktivní fáze zmenšují svoji substanci, vznikají díry a orgány se jakoby zmenšují nebo se snižuje jejich funkčnost. V prvním případě se v léčebné (druhé) fázi, za pomoci zánětů, vytvořené výrůstky a nádory odbourávají a pomáhají při tom příslušné bakterie. V druhém případě se tkanivo, které ubylo, „rekonstruuje“, vzniká nové a tomu napomáhají příslušné bakterie a virusy.

4. Ontogenetický systém mikrobů. Objevení se mikrobů není defektem našeho imunitního systému či zákeřnou infekcí. Mikroby mají svůj biologický smysl.

5. Kvintesence GNM aneb každé onemocnění má biologický smysl. V přírodě neexistuje nic, co by nemělo smysl. Tento zákon hovoří o tom, že tzv. onemocnění je součástí vývoje přírody jakožto reakce na konflikt v zájmu přežití jedince i lidského rodu. Pochopením tohoto zákonu dospějeme k závěru, že onemocnění v pravém slova smyslu neexistuje. Díky tomuto pátému přírodnímu zákonu se dostáváme do pozice vědomého ředitele našich biologických procesů a poznáváme skutečnosti, jak onemocnění probíhá a ve které fázi nám „Matka Příroda“ zajistila řešení konfliktu, který jsme utrpěli.   

Germánská nová medicína souhrnem:

 • GNM nejprve nachází a vysvětluje příčinu onemocnění člověka.
 • GNM v sobě zahrnuje i léčení, které je tzv. příčinnou terapií = jediný způsob jak se definitivně zbavit onemocnění.
 • GNM osvětluje kořeny onemocnění a řeší je = GNM řeší příčinu onemocnění a ne její povrchní symptomy.
 • GNM dává člověku moc pochopit své biologické pochody a vědomě je řídit.
 • Pokud poznáte spouštěcí příčinu Vašeho onemocnění, tak ji umíte i příslušným způsobem řešit.
 • I "smrtelná" onemocnění mají s pomocí GNM řešení.
 • GNM je vynikající prevence.
 • GNM je cesta k vyššímu uvědomění.
 • Objev GNM staví dosavadní medicínu naruby a přináší léčení budoucnosti již nyní!

 

 

INFORMACE O KONÁNÍ SEMINÁŘE V SEKCI "kALENDÁŘ AKCÍ" 

 

 

 

 

Kontakt

Alice Bláhová

alice.blaho@email.cz

J.Čarka 4, Č.Budějovice, 370 06

775105161

Vyhledávání

Jak funguje propojení MYSLI/DUŠE - MOZKU - TĚLA? 

Když člověk prožije nějaký negativní zážitek, způsobí to v  určité míře  ZABLOKOVÁNÍ ENERGETICKÉHO PROUDĚNÍ  v těle  i  mezi mozkovými hemisférami.

 Tyto mozkové hemisféry pak nemohou dokonale spolupracovat a vzniká řada problémů ať už na fyzické  nebo i psychické úrovni.

Vždyť pokud z něčeho máme strach, jistě nepodáme 100% výkon.

mozek je zodpovědný za řízení všech funkcí v těle,  analyzuje  vstupní informace  z okolního prostředí a dlouhodobě uchovává ve své paměti všechny informace zachycené našimi všemi smysly.

úkolem našeho mozku  je  spojovat to, co se děje v našem životě se zkušenostmi uloženými v naší paměti a zvolit nejlepší způsob, jak reagovat na základě  myšlenkových programů, které se vytvořily během našeho života.

V podstatě funguje jako počítač : co bylo do programu vloženo odpovídá tomu, co z něj vyjde prostřednictvím našeho chování, myšlení a cítění. Nerozlišuje  jestli  jsou pro nás tyto myšlenkové programy a chování  dobré nebo sebedestruktivní. jeho úkolem je Nutit nás  automaticky opakovat vytvořené vzorce chování nabité minulými zkušenostmi, aby nás podvědomě ochránil před dalším utrpením.  a to i  v době, kdy už nám žádné obdobné nebezpečí  nehrozí a spíše nám působí problémy - například fóbie, strachy.  

V běžném krátkodobém stresu přecházíme do stavu : bojuj – uteč – ztuhni a pomáhá nám překonat momentální situaci přizpůsobení těla na všech úrovních dle těchto 3 programů. Dlouhodobý stres však orgány do nichž je soustředěna hlavní odpovědnost vyčerpá ,oslabí a nakonec vyřadí. Např. v módu uteč se zvedne krevní tlak, zvýší činnost srdce a změní se vaskulární systém od pasu dolů, do nohou směřuje maximum krve i energie....

Právě tato naše minulá přesvědčení stojí za našimi potížemi, utrpeními av  případě schémat založených na prožitých traumatech i našimi nemocemi...Jsme v iluzi  reality našeho mozku a  Nejsme již schopni  nezaujatě  hodnotit situaci a motáme se v bludném kruhu přemítání, opakování stále stejných chyb a neúspěchu.

 Osvobodit nás může pouze  změna  negativních emocí, destruktivních vzorců myšlení a chování tzn. vyrovnání tohoto konfliktu mezi přední a zadní částí našeho mozku, i našeho vědomí a podvědomí. Naše přední část mozku se stane našim skutečným vědomím a  analyzátorem současných prožitků . Bez toho se nemůžeme cítit lépe a vést šťastnější, zdravější a úspěšnější život. Začneme vnímat realitu novým pozitivnějším způsobem, probudíme centrum inspirace, intuice a představivosti.

 

 

meta-medicína/germánská nová medicína podle onemocnění přesně diagnostikuje způsob, míru i čas traumatického zážitku, fázi ve které se nacházíte a předpovídá obrat k uzdravení.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode