Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

MATRIX Re-imprinting

MATRIX Re-imprinting - volně přeloženo znovu-vtištění matrice.  Tato metoda pracuje doslova s kvantovými zákony vesmíru, je nadčasová, nesrovnatelná a fascinující. Každý traumatický zážitek se otiskuje do našeho energetického pole-Matrixu spolu se všemi negativními emočními prožitky a působí zde jako aktivní podvědomé programy našeho každodenního chování a návyků. Pokud tyto negativní programy dlouhodobě působí dostatek stresu, tělo se snaží přizpůsobit na chemické, hormonální, DNA a buněčné úrovni. V momentě kdy se tak stane, vzniká fyzické či psychické onemocnění.

Metodou Matrix Re-imprinting v kombinaci s EFT se transformují v našem Matrixu negativní emoce a stresy a zpětně se vtiskují pozitivní žádoucí uzdravné zdroje, o které si podvědomí samo řekne. Klient si po této technice sice vybaví původní traumatickou událost, ovšem již bez bolestného prožitku, zato s ohromnou úlevou, pochopením a novým elánem a radostí do života. Postupně pak dochází k uzdravení nejen těla, ale i ostatních oblastí života.  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode