Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Zákon přitažlivosti a záměrné tvoření

 

                       Zákon přitažlivosti  ve  třech  krocích.  Návod, jak tento zákon použít vědomě a ve svůj prospěch jste mohli vidět i ve filmu "Tajemství"

I ZDE JE EFT VELKÝM POMOCNÍKEM!  ODBOURÁVÁ NEŽÁDOUCÍ VIBRACE, KTERÉ VÁS BLOKUJÍ NA CESTĚ K VYTOUŽENÉMU CÍLI. 

 

 

 

 

Zákon přitažlivosti říká: Podobné vibrace se navzájem přitahují.

Co to pakticky znamená? To jak vibrujete, takové události, lidi přitahujete. A jak vibrujete? Tak jak většinou přemýšlíte. Vaše časté myšlenky, vaše osobní přesvědčení a víra, a to na co zaměřujete svou pozornost je to, co ovlivňuje vaše vibrace a co pak následně přitahuje podobné věci do vaší cesty životem.

Proces záměrného tvoření s pomocí Zákona přitažlivosti se dá rozepsat do třech kroků:

1. Požádání. Ne nutně ve smyslu vyslovení žádosti, ale úplně jednoduše tak, že si sami pro sebe definujete to, co chcete a co nechcete. Tento první krok se děje prakticky automaticky, sám od sebe. Kdykoliv se setkáte s něčím, co ve vás vyvolá emoční odezvu, tak z vás vyjde raketa nového záměru, nové touhy, nového chtěného stavu.
2. Vesmír odpovídá. Tato část je mimo naši kontrolu. Vesmír na základě naší nové touhy a zákona přitažlivosti, rozehraje v našem Vibračním víru úžasnou nepopsatelnou tvořivou hru a všechny naše touhy se stávají zde vibrační skutečností. Aby se tato mohla manifestovat i v našem světě je potřeba naplnit krok 3.
3. Svolení/umožnění. Tento krok je z těchto tří kroků pro nás nejdůležitější. Je to tento krok, který nebývá v drtivé většině případů naplněn a tak "brání" manifestaci vibrační reality. V tomto kroku je potřeba se uvést do vibračního souladu s tím, oč jsme požádali. Je třeba se zbavit rezistence z toho, že ještě daná touha není naplněna. Je třeba se zbavit připoutanosti s ní. Je třeba na její naplnění, na skutečnost, jako by již byla naplněna, zaměřit celou svou pozornost. Je potřeba být šťastní i bez této zatím v naší realitě nenaplněné touhy. V ten moment, našeho bezpodmínečného štěstí se dostáváme do souladu s naším Vibračním vírem, s naší Vibrační realitou a ta se musí zákonitě projevit i zde.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode