Uzdravte své emoce a uzdravíte si život

Germánská Nová Medicína - proběhlo

30.03.2010 17:44

 

V Českých Budějovicích proběhne jedinečný seminář Germánské Nové Medicíny. Více informací o GNM zde.

Termín konání: 24.-25.4. a 1.-2.5.2010

Celkem jsou to 4 dny, tj. 2 víkendy za sebou

Cena: 125 Eu

 V ceně je zahrnuto CD s knihou GNM + bonusy navíc.

Lektor a terapeut: Mgr. František Nagy, MBA  ze Slovenska

Přihlášky včas zasílejte na mail: alice.blaho@atlas.cz

Místo konání:  Salonek v restauraci "Vrbenská točna", ulice Dobrovodská 84, Č.Budějovice (Suché Vrbné)

 

Program semináře ze stránek lektora www.gnm.webnode.sk

 

 Nádory a nekrózy – základný  seminár (ENTODERM) (1. deň):

„Najčastejšie chorobou postihnuté orgány a tkanivá, ktoré v adaptačnej fáze tvoria nádor a vo fáze riešenia nádor odbúravajú…”

9.00-11.20 „Schéma” – Prehľad piatich prírodných biologických zákonov. Podobnosť orgánov pochádzajúcich evolučne z totožného zárodočného plátku, všeobecné otázky, vyjasnenie si mýtov.

11.30-13.00 ”Druhý vstup” – Orgány ENTODERMY riadené kmeňovým mozgom a ich ochorenia. (viď. zoznam) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami daných orgánov: ušná slinná žľaza, podjazyčná slinná žľaza,  pľúcne alveoly, štítna žľaza atď.

14.00-17.00 ” Tretí vstup” – Orgány ENTODERMY riadené kmeňovým mozgom a ich ochorenia.

(viď. pokračovanie) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami daných orgánov: tenké črevo, hrubé črevo, prostata, krčok maternice, zberné kanáliky obličiek, atď. Extra dodatok:

Orgány ENTODERMY riadené medzimozgom a ich ochorenia: svaly čreva, svalstvo maternice, hladké svalstvo srdca.

17.00-18.00 Zodpovedanie otázok

Nádory a nekrózy – základný  seminár  (MEZODERM) (2. deň):

„Najčastejšie chorobou postihnuté orgány a tkanivá, ktoré v adaptačnej faze tvoria nekrózy a úbytok buniek a vo fáze riešenia množením buniek tkanivo obnovujú…”

9.00-13.00 ” 1 vstup ” – Orgány MEZODERMY riadené mozočkom a ich ochorenia. (viď. zoznam) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme  sa o.i. ochoreniami daných orgánov: prsné žľazy, pohrudnica, pobrušnica, osrdcovník atď.

13.00-14.30” 2 vstup ” – Orgány MEZODERMY riadené bielou hmotou veľkého mozgom a ich ochorenia.

(viď. zoznam) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami daných orgánov: chrupavka, kosti, svaly, cievy, leukémia, trombocitopénia, stroke, cysty atď.

14.30-17.00 ” 3 vstup ” – Orgány MEZODERMY riadené bielou hmotou veľkého mozgom a ich ochorenia.

(viď. pokračovanie) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami daných orgánov:  (pokračovanie) obličky, vaječníky,  semenníky, priečne pruhovaná svalovina srdca, lipómy, celulitída atď.

Nádory a nekrózy – základný  seminár (EKTODERM) (3. deň):

9.00-13.00 ” 1 vstup ” – Orgány EKTODERMY riadené kortexom a ich ochorenia

(viď. zoznam) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie . Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami daných orgánov: ochorenia oka, sliznica žalúdka, kanáliky štítnej žľazy, pankreasu, žlčníka atď.

13.00-17.00 ” 2 vstup ”  – Orgány EKTODERMY riadené kortexom a ich ochorenia.

(viď. pokračovanie) Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami daných orgánov: (pokračovanie) zubná sklovina, rakovina mliekovodov, hemoroidy, inafartkt- koronárna cieva a artéria , rakovina krčka maternice atď.

17.00-18.00 Zodpovedanie otázok

 

„Psychické poruchy a poruchy nálad” – seminar pre pokročilých (4. deň):

9.00-13.00 Prepojenosť doteraz známych skutočností s ich pozadím. Funkcie a lokalizácia riadiacich centier mozgu.

Príznaky a charakteristika konštelácií kmeňového mozgu, mozočka, bielej hmoty veľkého mozgu: sociálne správanie, mánia

Kortex veľkého mozgu : zóny kortexu  a revírno-genitálne zóny. Hormonálny stav jedinca. Konflikty kortexu a ich dopad na mentálny stav. Zaujímavosti v evolúcii mozgu. Detailná analýza zón kortexu: premotoricko-senzorická, motorická, senzorická, postsenzorická zóna kortexu.

Druhy a skupiny konštelacií kortexu, Panický záchvat, frontálno-strachové  konflikty, stihoman, Revírnogenitálne zóny, Paranoidné, mánioticko-depresívne stavy

Ustrnutie v citovom vývoji jedinca

14.00-16.00 Pravidlá  rovnováhy  a ich kombinácie, Pravidlo rovnováhy pri zrení vajíčka a menštruácii

Dôvody neplodnosti, hormonálna kastrácia, homosexualita, astmatické  stavy

Postmortálne konštelácie, Mytho konštelácie, Agresívne konštelácie

Anorexia a bulímia

Sluchové konštelácie

Atď…

 

16.00-17.00 Zodpovedanie otázok

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode